Hakkımızda

Hakkımızda

Arkun elektrik sektöründeki 13 yıllık bilgi ve birikimini daha iyi paylaşmak adı altında 2015 yılı içerisinde bursada kurulmuştur.

Amacý sektöründe bilinen ve tercih edilen rekabetçi, fiyat,anlayýþý ile müþteri memnuniyeti odaklý çalýþan bir firma olmaktýr.

Arkun elektrik genç ve deneyimli kadrosu ile sektörünün lider markalarýný birarada buluþturarak; aðýr sanayi,makina,otel,tekstil gibi dünya ekonomisine katkýda bulunan firmalarýnýn parçasý olup ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr.